Sedat Kum’dan Kutlama mesajı
10 Nisan Polis Günü kutlandı
Bu yazı 23 Şubat 2024, Cuma 09:06:19 tarihinde eklendi. 647 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İNSAN’A ve TOPLUM’A HİZMET İÇİN KURULMUŞ OLAN VAKIF; ENSAR VAKFI -1- - Eyyüp Sabri Erdem

İNSAN’A ve TOPLUM’A HİZMET İÇİN KURULMUŞ OLAN VAKIF;  ENSAR VAKFI -1-

Vakfetmek kişinin sahip olduğu mülkiyetine veya üzerinde tasarruf hakkına sahip olduğu menkul yada gayrı menkullerinden bir kısmını veya tamamını Allah’ın rızasını kazanma gayesi ve niyetiyle insanların herhangi bir ihtiyacını karşılamak üzere dini, hayrî ve ictimai bir gaye için ebediyyen vermesi tahsis etmesidir.

Bu davranışın esasında herhangi bir mecburiyet veya zorlama değil, insana ve insanlığa karşı sorumluluk hissi, vicdanından gelen hizmet etme duygusu, diğer bir ifade biçimiyle iyilik, şefkat, yardımlaşma, dayanışma ve sair dini ve kültürel anlamda değerler yatmaktadır. İslam hukukuna göre kurulan vakıfların iki önemli unsuru vardır: Bunlardan birincisi, bizzat insanların yararlanması için kamuya terk edilen bina ve müesseselerdir ki buna hayrât adı verilir. İkincisi ise bu müesseselerin ebedi olarak yaşaması ve topluma hizmet sunabilmesi için bırakılan gelir kaynaklarıdır ki buna da akarât denir.

Rabbimiz kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de «Ümmetlerden her birinin bir yönü vardır, o ona yönelir, haydin, hep hayırlara koşun, yarışın. Her nerede olsanız Allah sizi toplar, bir araya getirir. Şüphesiz ki Allah her şeye kâdirdir. (Bakara sûresi 148.).

“Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”(Müzemmil sûresi 20)buyurarak kendi rızası için yapılacak olan hayır işlerinin ne kadar kıymetli olduğunu söylemiştir.

 Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimiz Hz.Muhammed(Aleyhisselam);”İnsanoğlu 'malım, malım!' der. Halbuki Âdemoğlunun yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sağlığında tasadduk edip gönderdiğinden başka kendisinin olan neyi var?”(Müslîm,Tirmizî)

Müslim ve Tirmizi de geçen başka bir hadis-i şerifte de;"İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat."buyurarak,dünyada insana imtihan için verilen malın ve mülkün dünyada kalacağını bununla birlikte ahiret hayatının kurtuluşu ve ebedi saadetin kazanılması için verilmesi gerektiğini bize bildirmektedir

İslam tarihinde bilinen ilk vakıf; Hazreti Ömer(Radiyallahu Anh)'in Hayber’in fethinden sonra ganimet olarak kendisine düşen bir arazinin satılmaması, miras bırakılmaması ve hibe edilmemesi şartı ile fakir, köle, misafir ve Allah yolunda olanların istifadesi için vermesi olarak kabul edilmektedir.

Vakıf, insanlıkla birlikte ortaya çıkan ve var olan, ancak İslâm dini ile birlikte yaygınlaşan iyilik, şefkat,merhamet,iyi niyet ve dayanışma duygularının şaha kalkmasının vücut bulmuş halidir.

İslam toplumunda vakıf, coğrafyayı vatan yapan; serveti hizmete dönüştüren bununla birlikte vatanı iktisadî, içtimaî ve kültürel müesseselerle,insana faydalı olan kurumlar ile donatan; insanları merhamet,iyi niyet,sevgi, saygı, sosyal dayanışma ve yardımlaşma ağlarıyla birbirine bağlayarak bir araya getirerek bütünleştiren; mazi(geçmiş), hal(yaşadığımız zaman) ve istikbal(geleceğimiz) arasında güzel ve sağlam bir köprü kurarak tarih şuurunu canlı tutan önemli bir medeniyet unsuru olmuştur. Vakıflar, geliştirdiği sosyal yardım müesseseleri ile sadece İnsan şahsiyetinin korunmasıyla yetinmemiş, toplum devlet bütünlüğünü de sağlamıştır

ENSAR VAKFI

Vakfımız kurulduğu ilk günden itibaren öncelikli meselesi, insanımızın düşünce, ilim ve ahlak kalitesini yükseltmek, manevi duygularının gelişmesini sağlayarak Allah’a iman ve ibadet şuurunun artmasını sağlamaktır. Vakıf olarak, ülkemiz insanının kalitesini artırmak için hizmet üreten bir vakıf olmak vizyonunu benimsedik.

Bu amaç doğrultusunda eğitim çalışmalarına ve destek seminerlerine öncelik Halka hizmet, hakka hizmet düsturu verdik. Bu şuur ve anlayış ile çalışmalarımız yürütüyoruz. İnsanlığın, insanlık tarihi boyunca geliştirilmiş olduğu yüce değerlerden biri, hiç şüphesiz, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun sembolü olan vakıflardır. Yaşanabilir bir geleceğin inşası için, eğitim önceliğimizdir

Vakfımız; ülkemiz insanının manevî dinamiklerini zenginleştirmek, ilmi, fikri ve ahlaki yönden gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1979 yılında bir avuç iyi niyetli samimi ve hasbi büyüklerimizin gayreti ile kurulmuş ve kurulduğu günden bu güne dek bu amaca ulaşabilmek için çeşitli alanlarda faaliyet göstermiştir. Halen Türkiye genelinde onlarca şubesi ile hizmet vermekte olan vakfımız, son yıllarda ise daha kaliteli ve verimli hizmet sunabilmek için bir alanda uzmanlaşma yolunu tercih etmiş, "din ve ahlak eğitimi" ile "değerler eğitimi" konusunu ulusal ve uluslararası düzeyde kendine amaç edinmiştir.

Vakfımız, uzman olduğu alanlarda teorik ve pratik çalışmalar yapmak, bu konuda araştırma yapanları desteklemek, öğretmen ve öğretmen adayları ile üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlamak gayretindedir. Bilgiyi bu günden yarına sağlıklı bir şekilde ulaştırmanın sorumluluk ve bilinciyle, çalışma alanı içine giren konularda ‘bilgi ve verilerin toplandığı bir merkez olmak’ yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerlemekte ve bütün faaliyetlerini bu amaç doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

Din ve Değerler eğitimi alanında ilmi ve akademik pek çok faaliyetin yürütüldüğü vakfımız bünyesinde öğrencilerimize aynı zamanda, nitelikli ve ileri seviyede Arapça dil eğitimi verilmekte, temel İslami ilimler ve sosyal bilimler alanlarında da eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

ENSAR OLMAK İNSANA ve İNSANLIĞA FAYDALI OLMAK İÇİN BU YOLA ÇIKTIK

“Vakit Ensar Olma Vakti diyerek ve bunu hesabi değil hasbi bir niyetle,sadece ve sadece Allah rızası için Millete ve Ümmete umut olduğumuzun şuuruyla bu yola çıktık.

İhtiyaç sahibi insanlara sahip çıkmak,derdiyle dertlenmek düsturuyla,karşımızdakini,kendi annemiz, babamız, kardeşimiz,evladımız kısaca kendi canımızdan bir parça olarak gördüğümüz için bu yola çıktık.

Derdine bir parça merhem,sıkıntısına bir nebze çare,kimsesizliğine kimse olmak için bu yola çıktık.

Binlerce yıldan beri devlet geleneği olan bu necip milletin her zaman Ümmete umud olmuş ecdadımızın torunları olarak bu geleneğin kıyamete kadar temsilcisi ve devamı olmak için bu yola çıktık.

Allah'ın Âlemlere Rahmet olarak gönderdiği Server-i Kainat İki Cihan güneşi Peygamberimiz aleyhisselat-u ves-selam'ın;

“Hiçbiriniz kendisi için sevdiğini (istediğini Müslüman) kardeşi için de sevmedikçe (kâmil mânâda) îmân etmiş olamaz.” [Buhârî-Müslim]

düsturunu kendimize şiar edinerek bu yola çıktık.

Başkasının evladına baktığımızda kendi evladımızın gözlerini görerek kendi evladımıza gösterdiğimiz merhameti, sevgiyi ve hassasiyeti göstermek için bu yola çıktık.

Bu yolda,hiç bir

hesabımız,beklentimiz,çıkarımız olmadan sadece ve sadece Alemlerin Rabbi olan Allah'ın Rızasını kazanmak için varız.

Çünkü biz Ensarız.

ENSAR VAKFIMIZIN MİSYONU

Ensar Vakfı; insani değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek amacıyla, nitelikli akademik çalışma ve sürekli proje geliştirerek, özelde gençler olmak üzere toplumun tüm sosyal katmanlarına eğitim, yayın, organizasyon faaliyetleri ile hizmet sunan bir vakıftır.

ENSAR VAKFIMIZIN VİZYONU

Din ve değerler eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde, değerlerine bağlı, entelektüel birikim ve akademik başarısıyla gelecekte söz sahibi olacak en yetkin vakıf olmak.

EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ

DEĞERLER EĞİTİM MERKEZİ

Değerler Eğitimi Merkezi olarak aşağıdaki kategorilerde eğitimler vermekteyiz.

Seminerler

Tematik Eğitimler

Atölyeler

Söyleşiler &Konferanslar

Okumalar&Müzakereler
VAKFIMIZIN GENEL MERKEZ OLARAK EĞİTİM FAALİYETLERİ

İSTANBUL TASARIM MERKEZİ

İstanbul Tasarım Merkezi aşağıdaki kategorilerde eğitimler vermektedir;

Online Atölyeler

Atölye ve Programlar

VAKFIMIZIN YAYIN FAALİYETLERİ

Ensar Yayın Grubu; 1979 yılında kurulmuş olup kurulduğu günden beri binlerce kitap yayınlamıştır.

Ensar Neşriyat, Gülhane Yayınları, Vefa Yayınları, Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) Yayınları, İSAV Yayınları ve İstanbul Tasarım Yayınları gibi 7 farklı tematik yayını bünyesinde tutmaktadır.

Daha fazlası için ensarnesriyat.com.tr web adresini ziyaret ediniz.

VAKFIMIZIN YURT FAALİYETLERİ

Ensar Vakfı Yurtları, yurtlarında misafir ettiği öğrencileri ailelerinin birer emaneti olarak görmektedir.

Gençlerimizi kişisel ve mesleki gelişim odaklı, ülkesini ve dünyayı tanıyan kişiliği ile örnek teşkil edecek bir insan olarak yetiştirmeyi amaçlayan Vakfımız 30 Kız ve 19 Erkek Yurdu ile toplamda 49 yurtta 5148 Öğrenci kapasitesiyle hizmet vermektedir. 2019-2020 Eğitim yılında Ensar Vakfı Yurtlarının doluluk oranı %93,5 olmuştur.

Yurt ve şehir oryantasyon programı ile başlayan öğrenci faaliyetleri öğrencilere yönelik;

•   Yaygın Eğitimler,•   Seminerler,•   Konferanslar,•   Kariyer Gelişim Programları•   Atölyeler ile desteklenmektedir.

Sivil toplum kuruluşları arasında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmasıyla öncü olan Ensar Vakfı, öğrencilerine bireysel terapi hizmetinin yanı sıra; yurtlarda PDR, Psikoloji bölümlerinde okuyan ve bu alanlara ilgi duyan öğrencilere yönelik Psikoloji Atölye Çalışmaları, Film analizleri ve mesleğe hazırlık eğitimleri düzenlenmektedir.

KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ

Ensar Vakfı Yurtlarında barınan gençlerin kültür ve sanat faaliyetlerine katılımını arttırmak, amacıyla 2017 yılından itibaren Münazara, Öğrenci Paneli, Müzikal Şiir Dinletisi ve Anlat İstanbul’u başlıklarında gerçekleştirilmektedir.

B12 DERGİSİ

Ensar Vakfı Yurtlarında yazmaya, çizmeye, okumaya, hayal kurmaya, şiir yazmaya yeteneği olan ve geliştirmek isteyen öğrencilerin çalışmalarını yayınladığı, tamamen öğrenci emeği bir dergi çalışmasıdır.

VAKFIMIZIN VERDİĞİ BURSLAR

1. LİSANS BURSLARI

“Ensar Vakfı Lisans Bursları” İstanbul’da öğrenimine devam eden öğrencileri desteklemek amacıyla verilen burslardır. Bu burslar Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) tarafından projelendirilerek öğrencilerin başvurusuna açılmaktadır. Vakfımız burs başvurularını Eylül-Ekim ayları içerisinde yalnızca online başvuru formu üzerinden almaktadır. Başvuru dönemi dışında ve şahsen, mail, mesaj, faks, telefon yoluyla burs başvurusu alınmamaktadır.

• Öğrencinin burs programına başvuru yapabilmesi için belirtilen ön başvuru şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

• Müracaat eden adayların başvuru bilgileri üzerinden sistem puanlaması oluşturulmakta, aile gelir durumu, bölüm, sınıf, başarı sıralaması ve not ortalaması gibi değişkenler dikkate alınarak bursiyer kontenjanının en az iki katı kadar aday mülakata davet edilmektedir.

• Mülakat değerlendirmesi olumlu sonuçlanan öğrencilerden bursiyerlik evrakları teslim alınarak başvuru esnasında verilen bilgilerin kontrolü yapılmaktadır.

• Lisans bursları Ekim-Haziran aylarını kapsayan 9 aylık süre boyunca verilir. Nakit bursun en fazla %10’una kadarlık miktar öğrenciye kitap bursu olarak tanımlanır.

• Burs miktarı her yıl Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

2. ARAŞTIRMA BURSLARI (LİSANSÜSTÜ)

Lisansüstü bursları, DEM’in akademik çalışma alanları ve araştırma konuları çerçevesinde verilmektedir. DEM’in belirlediği araştırma konuları üzerinden 12, 18, 24 aylık periyotlarla araştırma projeleri olarak ilan edilmektedir. Araştırma Projelerinde proje danışmanı ve yürütücüsü olarak akademisyenler yer almaktadır. Ayrıca bu projelerde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine araştırmacı ve asistan olarak görev verilmektedir. Proje kapsamında ve süresince görev alan öğrencilere lisansüstü bursu verilmektedir. Araştırma Projelerinin duyuru ve başvurularını www.dem.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.

3. İHL BURSU

Ensar Vakfı tarafından Türkiye’deki İmam Hatip Liseleri’nde örgün olarak öğrenimlerine devam eden öğrenciler için sağlanan burs imkanıdır.

• Bu burs programı Türkiye’de İmam Hatip Liselerinin Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında okuyan öğrencileri kapsamaktadır.

• İHL Bursuna başvurunun birincil şartı maddi olarak bursa ihtiyacı olmaktır.

• İHL Bursları Ensar Vakfı Şubelerinin koordinasyonunda Türkiye genelinde 7000 öğrenciye verilmektedir.

Yazımıza önümüzdeki hafta devam edeceğiz inşaAllah

Selam ve Dua İle

 


Yazdır Paylaş
Diğer Eyyüp Sabri Erdem Yazıları
hurfikir.com.tr’da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hürfikir Gazetesi sorumlu tutulamaz.
Tasarım by Webdestek