Sedat Kum’dan Kutlama mesajı
10 Nisan Polis Günü kutlandı
Bu yazı 12 Ocak 2024, Cuma 09:36:00 tarihinde eklendi. 746 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

KUTSAL KİTABIMIZ KUR’AN-I KERİM’DE HARAMLAR ve YASAKLAR - Eyyüp Sabri Erdem

KUTSAL KİTABIMIZ KUR’AN-I KERİM’DE HARAMLAR ve YASAKLAR

 

1- Allah’a ortak(Şirk)Koşmak:

Şirk kelime anlamı olarak Allah’a ortak koşmak,Allahtan başka ilâh ya da ilahlar olduğunu kabullenmek, onlara inanmak ve iman etmek demektir.

Terim olarak “Allah’ın zâtında, sıfatlarında, fiillerinde veya O’na ibadet edilmesinde ortağı, dengi yahut benzerinin bulunduğuna inanmak” demektir.

Rabbimiz kutsal kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’de kesin bir dille yasaklamıştır:

"(Ey Muhammed!) De ki: “Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. …” (6.En'am-151) Şirk, en büyük haram ve insanı küfre(dinden çıkaran)götüren bir sapıklıktır.

"Onlar, Allah ile beraber başka bir ilâha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar." (Furkan sûresi-68)

"... Artık putlara tapma pisliğinden kaçının," (Hac sûresi-30)

Şirk, neticesi itibarıyla bir çeşit küfürdür,(Dinden çıkmaktır)

Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem)

"Bir mümini kasten öldüren kimse veya Allah"ı inkâr etmiş olarak ölen kimse hariç, Allah"ın her günahı bağışlayacağı umulur." buyurmuştur.(Nesâî)

Abdullah İbni Mes"ûd(Radiyallahu Anh)tarafından rivayet edildiğine göre, Resûlullah (Aleyhisselam) şöyle buyurmuştur: “Her kim Allah"a bir şeyi ortak koşarak ölürse cehenneme girer.”(Müslim)

2- Faiz Yemek:

Alemlerin Rabbi olan Allah faizin yasak ve haram olduğunu bizlere Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bildirmektedir:

"Riba (faiz) yiyenler, kabirlerinden ancak şeytan çarpmasından hırpalanmış bir kimse gibi kalkarlar. ..."

(Bakara sûresi-275)

"Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, faizden geriye kalanı bırakın." (Bakara sûresi-278)

"Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz." (Al-i İmran sûresi-130)

Faiz Allah tarafından bu Ayet-i Kerimeler ile kesin bir şekilde yasaklanmış ve haram kılınmıştır.

3- Zina Yapmak:

"Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur." (İsra sûresi-32

İslam dinine göre Zina yapmak büyük bir günahtır. Zinadan uzak durmak için, zinaya götüren sebeplerden de uzak durmak gerekir Zina, insan onuru,haysiyeti,şerefi ile bağdaşmayan,aileye ve topluma yönelik en büyük dejenere ve yıkım hareketidir,çirkin bir iştir.

"… (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. ...” (En'am sûresi 151)

Aleni(Açık) bir şekilde yapılması, insanı utandıran zina ve benzeri günahların, gizlice yapılması da haramdır ve çirkinliktir.

4- Livata Yapmak(Eşcinsellik):

"Lût'u da (peygamber gönderdik). Kavmine dedi ki: "Sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz? Çünkü siz, şehveti tatmin için kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkın bir milletsiniz."

(Araf sûresi 80-81)

İlk olarak yaygın halde Lût kavminde görülen ve erkeklerin erkeklerle ilişki kurması anlamına gelen Eşcinsellik (Livata),yasak ve son derece çirkin ve pis bir iştir.

5- Muayyen Günlerinde(Hayızlı iken)Kadınlara Yaklaşmak:

"Sana kadınların ay hâlini sorarlar. De ki: “O bir ezadır (rahatsızlıktır). Ay hâlinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. ..."

(Bakara sûresi 222)

Muayyen günlerinde yani adet halleri devam ederken kadınlara (cinsel yakınlık)yaklaşmak yasak ve günahtır.

6- Haksız Yere masum birini öldürmek:

“… Meşrû bir hak karşılığı olmadıkça, Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. ...” (En'am sûresi 151)

Meşru hak, kişinin kendi karar vermesi ile değil, mahkeme kararıyla belirlenir.

"Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. ..." (İsra sûresi 33)

Kur'an-ı Kerim, bir mümini imanından dolayı kasden öldüren katil için bir ceza daha bildirir:"Kim bir mümini imanından dolayı kasden öldürürse, cezası içinde ebedî kalıcı olmak üzere cehennemdir. Allah ona gazabetmiş ve lânet etmiştir. Ve ona büyük bir azap hazırlamıştır. "

(Nisâ sûresi 93)

Haksız yere cana kıymak, bütün semavi dinlerde büyük bir günah olarak kabul edilmiştir.

7- Kendi Canına kıymak İntihar Etmek :

"... Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah, sizi esirgeyecektir."

(Nisa sûresi 29)

Kişinin başkasını öldürmesi Rabbimiz tarafından nasıl yasaklanmış ve büyük günah ise, kişinin kedisini öldürmesi de yasak ve büyük günahtır.

8- Kişinin Yoksulluk Korkusuyla Çocuklarını Öldürmesi:

“… Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. …” (En'am sûresi-151)

İslam dini gelmezden önce Cahiliye döneminde, insanlar kız çocuklarını fakirlik korkusuyla öldürülmüşlerdir. Bu çirkin adet İslamiyet geldikten sonra kesinlikle yasaklanmıştır. Ancak ayetin emir kapsamından sadece bunu anlamamız yeterli ve doğru olmaz. Hamile kadınların, sağlık açısından bir mecburiyet olmadan, karınlarındaki bebekleri kürtaj yoluyla parçalatıp almaları de yasaktır.(O da sadece anne hayatı tehlikeye girecek ise müsaade edilmiştir).

"Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da, sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır." (İsra sûresi-31)

Çocukların hayatlarını korumak son derece önemlidir. Gerek doğmuş olsun, gerek anne karnında bulunsun, bütün çocukların yaşama hakları islâm dini tarafından korunmuş,teminat altına alınmış ve kutsal olarak kabul edilmiştir.

9- Allah’ın Evlenilmesini Haram Kıldığı Kimselerle evlenmek:

Alemlerin Rabbi olan Allah(Azze ve Celle), bu ayet-i kerime’de evlenilmesi haram olan akraba kadınları şu şekilde saymaktadır:

"Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren sütanneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -eğer anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur- öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi (nikâh altında) bir araya getirmeniz. Ancak geçenler (önceden yapılan bu tür evlilikler) başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir." (Nisa sûresi 23)

Ayette sayılan akraba kadınlarla evlenmek dinen yasak ve haramdır.

10- Haksız Yere Yetim Malı Yemek:

"Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe (cehenneme) gireceklerdir." (Nisa suresi -10)

"Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helâli haramla) değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır."

(Nisa suresi -2)

Kim olursa olsun haksız yere birinin malını yemek haram ve günah olmakla beraber, yetim haklarına özellikle dikkat çekilmiştir. Yetimler, henüz kendilerine ait malları koruyacak durumda olmadıkları için, onların malları velilerine emanettir. Yetimlerin mallarını koruma hususunda son derece dikkatli olunmalıdır,çünkü bu Allah’ın emridir.

11- Yetime Kötü Davranmak ve Yetim Malı Yemek:

"Öyleyse sakın yetime kötü muamele etme." (Duha suresi -9)

Alemlerin Rabbi olan Allah, bu ayet-i kerim’ede Hz. Muhammed (Aleyhisselam’a)yaptığı bu özel hitaptaki genel mana ile bütün mü’minlerin kıyamete kadar yetimlere kötü davranmamaları gerektiğini kesin olarak emretmiştir.

Rabbimiz yine Kur’an-ı Kerim’de yetim malı yemeyi yasaklamıştır.

"Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler hiç şüphesiz karınlarına ancak ateş doldurmuş olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir." (Nisâ sûresi, 10)

"Yetimin malına ancak en güzel ve faydalı şekilde yaklaşın."

(En'âm sûresi, 152)

"Sana yetimleri soruyorlar. De ki: Onları iyi yetiştirmek (ihmal etmekten) daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız, unutmayınız ki onlar sizin din kardeşlerinizdir. Allah işleri bozanla düzelteni bilir." 

(Bakara sûresi, 220)

12- Kumar Oynamak:

(Maide suresi 90) ayette bildirildiği gibi, kumar da şeytan işi bir pisliktir, yani yasak ve haramdır.

"Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?" (Maide suresi -91)

Kumar, kişinin malını ve mülkünü bitirip yuvasını yıkana kadar devam etme niteliği ile birlikte kötü bir alışkanlık haline dönüştüğünden son derece zararlıdır.

13- Namuslu Kadınlara Zina İsnadında Bulunmak:

"Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fâsık kimselerdir."

(Nur suresi -4)

İffetli, namuslu kadınlara zina isnad etmek büyük bir vebal ve büyük bir günahtır.

İslam dinine göre böyle bir iddiada bulunupta dört şahit getiremeyene hem seksen değnek vurularak cezalandırmaması hem de şahitliklerinin kabul edilmemesi emredilmektedir.

14- Allah’a ve onun emrettiklerine ve yasak ettiklerine karşı yalan uydurmak ve yalanlamak:

Allah’a karşı yalan isnad etmek ve uydurmak, küfürdür(Dinden çıkmaktır).

"Kim Allah’a karşı yalan uydurandan, ya da O’nun âyetlerini yalanlayandan daha zalimdir? Şüphesiz ki, zalimler kurtuluşa eremez." (En'am suresi-21)

"Allah’a karşı yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmemişken, “Bana vahyolundu” diyen, ya da “Allah’ın indirdiğinin benzerini ben de indireceğim” diye laf eden kimseden daha zalim kimdir? Zalimlerin şiddetli ölüm sancıları içinde çırpındığı; meleklerin, ellerini uzatmış, “Haydi canlarınızı kurtarın! Allah’a karşı doğru olmayanı söylediğiniz, ve O’nun âyetlerinden kibirlenerek yüz çevirdiğiniz için bugün aşağılayıcı azap ile cezalandırılacaksınız” diyecekleri zaman hâllerini bir görsen!" (En'am suresi-93)

Allah’a karşı yalan uydurmak iki türlü olabilir:

1-Allah’ın ayetlerini inkâr etmek ve yalanlamak.

2-Kendisine vahiy gelmediği halde vahiy geldiğini iddia etmek.

Bu iki durum da kâfir olmak(dinden çıkmak)anlamına gelir.

Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalim kimse olamaz.

"De ki: “Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler." (Yunus suresi-69)

Allah hakkında yalan uyduranların ve ayetlerini yalanlayanların, asla ve asla kurtuluşa eremeyecekleri anlaşılmaktadır.

15- Fitne Çıkarmak ve Fitneye Sebep Olmak:

"... Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür. ..." (Bakara suresi -191)

Burada kastedilen fitne, müşriklerin Müslümanları dinlerinden çevirmek için yaptıkları baskılar şeklinde anlaşılmıştır.

"... Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. ..."

(Bakara suresi 217)

Bu bölüm şöyle izah edilmiştir: “İman ettikten sonra Müslümanları küfre döndürmek için dinleri hakkında onları fitneye düşürmek, Allah katında öldürmekten daha büyüktür.” (Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, C: 1, S: 253)

"Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz (umuma sirayet ve hepsini perişan eder). Biliniz ki, Allah'ın azabı şiddetlidir." (Enfal suresi -25)

Fitne; kulluk şuurunun ortadan kalkması, haramların sıradanlaştırılması,normal sayılması, hukuka ve adalete riayet edilmemesi ve toplusal kargaşa ve anarşinin oluşması anlamlarına gelir.

Toplumun bozulmasına etki eden şeylerin düzeltilmesinden toplumun tamamı sorumludur.

Hz. Muhammed (Aleyhisselam) şöyle buyurmuştur: “İnsanlar zalimi görür de onu engellemezlerse, Allah katından onlara umumi bir azabın gelmesi yakındır.”

(Tirmizi, Ebu Davud)

Fitne konusunda sorumluluklarımızı şöyle olmalıdır :

1-Toplumda fitne çıkaran bizim olmamamız gerekir

2-Fitneyi destekleyen taraf biz olmamalıyız.

3-Fitneyi hoş gören taraf biz olmamalıyız.

4-Fitneyi engellemek için elimizden geleni mutlak surette yapmamız gerekmektedir.

16- İçki İçmek ve Şarhoşluk Veren Maddeler Kullanmak:

"Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki saadete eresiniz."

(Maide suresi -90)

Abdullah İbn Abbas(Radyallahu Anh)şöyle der: “Hamr, yani şarap sarhoşluk veren her türlü içki demektir.” (Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, C:2, S:141)

Sarhoş edici içkileri içmek, Kur’an-ı Kerim’de yasaklanmış ve günah olarak bildirilmiştir.

İçkinin, aklı giderip sarhoş etme özelliği nedeniyle son derece zararlı olduğu hem kişiye hemde topluma zarar verdiği bilinmektedir.

17- Mü’min Kadınlara ve Erkeklere İftira Etmek:

"Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir."

(Ahzab suresi 58)

Mü’min bir kadına veya mü’min bir erkeğe yapmadıkları bir şeyi izafe eden kişi, iftira etmek suretiyle onlara eziyet etmiş olur. Bunu yapmak apaçık büyük bir günahtır.

"Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki, büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur." (Nisa suresi -112)

Kendisi bir günah işleyip bunu suçsuz birisinin üstüne atan kişi, büyük bir iftirada bulunarak apaçık bir günah işlemiş olur.

18- Yalan Söylemek:

Yalan, gerçeği örtmek ve saklamak olup büyük bir günahtır.Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de "... Yalan sözden kaçının." (Hac suresi --30)

Yalan, insanlar için hak kaybına neden olur.

"Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur." (İsra suresi -36)buyurmuştur.

Her hangi bir konuda bilgi sahibi olabilmemiz için onu görmemiz veya işitmemiz gerekmekte ayrıca da aklımızın da bu bilgiyi onaylaması icap etmektedir.Bir şey hakkında bu seviyede bir bilgimiz yoksa, o hususta konuşmamamız gerekmektedir,bunun yanında konuşursak da yalancı durumuna düşeriz.

Yazımıza önümüzdeki hafta devam edeceğiz inşaAllah

Selam ve Dua İle

 

Yazdır Paylaş
Diğer Eyyüp Sabri Erdem Yazıları
hurfikir.com.tr’da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hürfikir Gazetesi sorumlu tutulamaz.
Tasarım by Webdestek