Lüleburgazlı Gaziler Kıbrıs Harekatı’nın 50. Yılını andı
Ziyafet çiğköfte hizmete girdi
Bugün ve yarın yağmur bekleniyor
YILDIZLAR PARLAMAYA DEVAM EDİYOR!
Bu yazı 27 Ekim 2023, Cuma 09:14:43 tarihinde eklendi. 2412 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

ZULÜM GÖREN MÜSLÜMANLAR İÇİN GÜN DUA ETME GÜNÜDÜR - Eyyüp Sabri Erdem

ZULÜM GÖREN MÜSLÜMANLAR İÇİN GÜN DUA ETME GÜNÜDÜR

 

Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de bize nasıl dua edileceğini, bunun yanında Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Aleyhisselam) yaşarken ettiği ve öğretmiş olduğu dualarla kıyamete kadar ümmetinden nasıl dua edilmesi gerektiğini öğretmiştir. Biz de Rabb’imizden O’nun ve Peygamberinin (Aleyhisselam) istediği ve öğrettiği şekliyle dualar edelim inşallah.

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, Rahmân’dır ve Rahîm’dir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! (Fatiha Suresi 1-5).

“...Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.” (Bakara Sûresi 250).

"...Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!"(Ârâf Sûresi 47)

"...Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al."

(Ârâf Sûresi 126).

“...Sen bizim sahibimizsin, bizi bağışla ve bize acı! Sen bağışlayanların en iyisisin!”

(Ârâf Sûresi 155).

“Bize, bu dünyada da iyilik yaz ahirette de. Şüphesiz biz sana döndük...”

(Ârâf Sûresi 156).

"Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin." (Bakara Sûresi 128).

“…Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!"(Bakara Sûresi 201).

"...Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!"(Bakara Sûresi 286).

“...Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım.”(Kasas Sûresi 24).

“Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!”

(Tevbe Sûresi 14).

"Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!" (Yunus Sûresi 85).

“...Başarım ancak Allah’ın yardımı iledir. Ben yalnızca O’na dayandım ve ancak O’na döneceğim” (Hûd Sûresi 88).

“…(Ey Rabbim!) Beni Müslüman olarak vefat ettir ve beni sâlihler arasına kat!”

(Yusuf Sûresi 101).

“...Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.”

(İsra Sûresi 80).

“Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyân edenlerden oluruz.” (A’raf Sûresi 123).

“...Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.”

(Kehf Sûresi 10).

“...Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.”

(Enbiya Sûresi 89).

“...Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.”(Müminun sûresi 109).

PEYGAMBERİMİZİN (ALEYHİSSELAM) ETTİĞİ ve ÜMMETİNE TAVSİYE ETTİĞİ DUALAR

"Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona kaza bela gelmez."

(Ebu Davud, İbni Mâce).

Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."

ANLAMI: "O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiçbir şey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."

Allah’ım binâ yıkıntısından, uçuruma düşmekten sana sığınırım. Allah’ım boğulmaktan, yangından ve (aşırı) yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm sırasında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yolundan ayrılarak ölmekten sana sığınırım. Zehirlenip ölmekten sana sığınırım. (Üzüntü içinde ölmekten Sana sığınırım.)

(Ebû Dâvud, Müsned)

Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyâda da iyilik ve güzellik ver, âhirette de iyilik ve güzellik ver ve bizi cehennem azâbından koru!” (Buhârî, Müslim; Bakara Sûresi 201).

“Allah’ım! Ben hayrın her çeşidini; âcil olanını ve geç olanını, bildiğim ve bilmediğim her türlü iyiliği Sen’den istiyorum. Her türlü şerden; âcil olanından ve geç olanından, bildiğim ve bilmediğim bütün kötülüklerden de Sana sığınıyorum.

Allah’ım! Ben Sen’den, kulun ve Peygamberinin istediği hayrı istiyorum. Kulun ve Peygamberinin sığındığı şerden de Sana sığınıyorum.

Allah’ım! Ben Sen’den cenneti ve cennete yaklaştıran söz veya ameli diliyorum. Cehennem ateşinden ve cehenneme yaklaştıran söz veya amelden de Sana sığınıyorum. Benim için hükmettiğin her kaza (ve kaderi) de hayırlı kılmanı niyâz ediyorum.” (İbn-i Mâce,İbn-i Hanbel)

“Allah’ım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılığın getirdiği tâkatsizlik ve bunaklıktan, kasvetten (katı kalplilikten), gafletten, yokluktan, zilletten, mal ve hayır azlığından, meskenetten (kötü hâlden) Sana sığınırım. Nefsin doymak bilmeyen ihtiyaç hissinden, küfürden, fâsıklıktan, hakka muhâlefetten ve ayrılıktan, nifaktan, süm’adan (amelleri insanların duyması için yapmaktan), riyâdan Sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, barastan ve her türlü kötü ve müzmin hastalıklardan Sana sığınırım.” (Buhâri, Hâkim)

“Allah’ım! Ben zayıfım, zaafımı Sen’in rızâ-yı şerîfini kazanma husûsunda kuvvetlendir. Nâsiyemden tutarak beni hayra sevkeyle! İslâm’ı rızâmın en son noktası kıl!

Allah’ım! Ben zayıfım, beni kuvvetlendir; insanlar arasında küçük görülüyorum, beni izzet sâhibi kıl! Ben muhtâcım, beni rızıklandır.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr,Hâkim)

“Allah’ım! Gaybı bilmen ve mahlûkât üzerinde sâhip olduğun kudret hakkı için, hayât benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat, vefât etmek benim için hayırlı olduğunda da beni vefât ettir.

Allah’ım! Gizlide de açıkta da Sen’den korkmayı istiyorum, rızâ ve gadap hâlinde de hak sözden ayrılmamayı istiyorum, fakirlik ve zenginlikte de iktisatlı ve îtidâl üzere olmayı istiyorum.

Sen’den tükenmeyen bir nîmet (âhiret nîmetlerini) istiyorum. Sen’den sona ermeyen bir göz nûru (neslimin benden sonra güzel bir şekilde devâm etmesini, namazlarımı en güzel şekilde kılabilmeyi, muhabbeti, huzûr ve saâdeti) istiyorum.

Sen’den, tâyin ettiğin kadere rızâ gösterebilmeyi istiyorum. Sen’den, öldükten sonra huzûr ve sükûn içinde bir hayat istiyorum. Sen’den cemâline bakmanın lezzetini ve Sana kavuşma şevki istiyorum. Bütün bunları sabredilemeyecek bir zarar ve dalâlete düşürücü bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum.

Allah’ım! Bizi îman zînetiyle süsle ve bizi doğru yolda giden hidâyet rehberleri kıl!” (Nesâî, İbn-i Hanbel, Hâkim)

“Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimi dînin üzere sâbit kıl.” idi. (Tirmizî)

 

Ya Rabbi, Kur’an-ı Kerim’de bize mübarek belde olarak tanıttığın peygamberler şehri Kudüs’e, zalim ve azgın güçler tarafından başlatılan hayâsızca bir işgal ve tecavüze karşı, milletçe ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz, sana dua ediyoruz, dualarımızı kabul eyle Allah’ım!

Dualarımızı kabul edecek olan sensin.

Ey hayatın ve ölümün sahibi olan ve şehadeti bizlere en güzel makam olarak, razı olacağın en güzel hal olarak tanıtan Rabbimiz! Peygamber efendimiz’in(Aleyhisselam)Miraç’a çıktığı Mescid-i Aksanın bulunduğu şehir olan Kudüs uğruna canlarını, mallarını,evlatlarını,ailelerini feda eden bütün Filistinli kardeşlerimize, şehitlerimize rahmet eyle, ruhlarını şad,makamlarını âli menzillerini cennet eyle, başta Sevgili Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) olmak üzere Bedir ve Uhud şehitleri ile birlikte Hz. Aliyyü’l Murtaza, Hz.Hamza, Seyyid-ü şüheda Hz. Hüseyin Efendimiz ve diğer Ashab-ı Kirâm efendilerimiz(Radiyallahu Anhüm Ecmain)ile beraber haşrolmayı, cennet ve cemalinle müşerref olmayı nasip eyle Allah’ım!

Allah’ım, Bedir’de Peygamber Efendimiz; “Ya rabbi, İslam’ın bu ordusuna yardım eyle. Sana iman eden bir avuç mücahidi muzaffer eyle” diye ettiği duası için zafer nasip etmiş;  ayet-i kerime ile binlerce melek ile yardım etmiştin. Yarabbi şu anda yine, Gazze’nin, Kudüs’ün,Mescid-i Aksa’nın mazlum mücahitleri başta olmak üzere, âlem-i İslam’ın her yerinde hak için, hakikat için,din-i mübin-i İslâm için,vatanları için,namusları için,aileleri için ve mukaddesat için mücadele edenlere Bedir’de yaptığın gibi meleklerinle yardım eyle, nusretini göster, kudretinle şerefyab eyle Allah’ım.

Ya Rabbi, Kur’an-ı Kerim’de bize öğrettiğin dualar ile ve Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz.Muhammed’in(Sallallahu aleyhi ve Sellem) ettiği dualar sana dua ediyoruz sana niyaz ediyoruz.

Bu azgın ve zalim topluluğa karşı bizlere, Filistinli kardeşlerimize ve dünya üzerinde zulüm gören bütün müslüman kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi.

Ya Rabbi sana iman eden,sana itaat eden kullarının izzetini, şerefini, onurunu, harim-i ismeti olan “Mescid-i Aksa’yı başta siyonist yahudilere ve zalim, zorba, işgalci güçlere çiğnetme Allahım!

Milletimizin ve bütün Müslümanların bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan eyle Allahım.

Dünyayı yaşanmaz hale getiren başta siyonist yahudi zalimlere, ümmetin birliğini, dirliğini bozmak isteyen hainlere karşı bizleri uyanık eyle, zalimler topluluğuna karşı bizlere yardım eyle Allah’ım.

Bugün, Filistin başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, ülkeleri işgal edilen, camileri, değerleri harab edilen,yakılan yıkılan,maddi manevi zarar verilen, hakları hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle, bizi onlara yardımcı eyle, nusretinle inayetinle zaferler nasip eyle Allah’ım

Yüzyıllardır Din-i Mübin-i İslam’a hizmet etmiş, hep zalimin karşısında mazlumun yanında olmuş, kimsesizlerin, gariplerin, ezilenlerin, umudu olmuş aziz milletimize ve kahraman ordumuza,başta Sayın Cumhurbaşkanımız”Recep Tayyip Erdoğan” olmak üzere senin rızan için din-i İslam’ın için çalışan gayret eden devlet adamlarımıza rahmetinle, nusretinle muamele eyle, sağlık sıhhat ver,güç kuvvet ver,her türlü kötülüklerden bela ve musibetlerden muhafaza eyle, milletimizi ilelebet payidar eyle Allah’ım

Dinin için, iman için, millet için, hak ve hakikat için,yeryüzünde adaletin hakim olması için, fazilet uğruna mücadele etmeyi ve gerekirse bu yolda şehit olmayı en büyük paye sayan iman ve inancı; kalbimizden, evlatlarımızdan, kıyamete kadar gelecek olan neslimizden, asil milletimizin yüreğinden ebediyyen eksik eyleme Allah’ım.

Ey Alemlerin Rabbi olan Allah’ım ! Sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Sana iman edenleri sensiz, sahipsiz, inayetsiz, kimsesiz, vatansız, çaresiz, mahrum ve mazlum bırakma Allah’ım!

Rabbimiz dualarımızı kabul eyle.

Vatanımızı, milletimizi, başta Filistin’de, Gazze’de ve dünyanın başka yerlerinde zulüm gören Alem-i İslâm’ı mahzun ve mazlum bırakma, muhafaza eyle Allah’ım…

Dünyayı kana bulayan,katliam yapan, milletleri ifsad eden,başta Filistin’deki ve dünyanın farklı yerlerinde olan siyonist yahudileri mahveyle perişan eyle, dünyada da ahirette de rezil ve rüsvay eyle Allah’ım.

Amin,Amin, Amin…

Ya Rabb-el Âlemin

Selam ve Dua İle

 

Yazdır Paylaş
Diğer Eyyüp Sabri Erdem Yazıları
hurfikir.com.tr’da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hürfikir Gazetesi sorumlu tutulamaz.
Tasarım by Webdestek