Kurbanlıklar satışa çıktı
Karabirgül ailesinin mutlu  günü
İlknur’un katilinin yargılanmasına başlandı
Başpehlivan, Cengizhan Şimşek oldu
Bu yazı 14 Ocak 2022, Cuma 09:31:29 tarihinde eklendi. 1126 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İSLAMDA ÇOCUK EĞİTİMİ ve OKUL ÖNCESİ EĞİTİM - Eyyüp Sabri Erdem

İSLAMDA ÇOCUK EĞİTİMİ ve OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

 

İSLAMDA ÇOCUK EĞİTİMİ ve OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

Hz. Muhammed (Aleyhisselam)ümmetinin başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm fertlerinin eğitimi ve  öğretimiyle meşgul olmuş ve bunun için Peygamber olarak 23 sene boyunca gayret etmiştir. Peygamber efendimiz (Aleyhisselam) Kur’an-ı Kerim’i ve Allah’ın emir ve yasaklarını öğretmek için yaş olarak, çok erken yaşları seçmiştir.

Hiçbir şey Allah’ın takdirini aşamaz,kainatta her şey onun dilemesiyle olur. O insanı ilgilendiren bütün alanlara müdahale eder. Alemlerin Rabbi olan Allah İnsan hayatına ait olan nikah ve  boşanma,sosyal ve içtimai hayatına, namaz, oruç,zekât ve hac,cihad gibi ibadetlerinden ticaret hayatına kadar mutlak surette uyulması gereken kurallar ve kaideler koymuştur. İnsanın öncelikle koyulan kural  ve kaidelere iman etmesi ve hayatına tatbik etmesi,eylem olarak uygulaması gereklidir; insan inancı ile ibadeti arasındaki denge ve ölçülerle mü’min kimliğini kazanabilir.

Sadece “inandım” deyip sonra da Allah’ın emir ve yasaklarını ciddiye almamak; iman ettiği islam dininin emir ve yasaklarını yapmamak inanç ve amel uyumsuzluğudur.

Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de

“İnsanlar, denenip sınavdan geçirilmeden, “İman ettik” demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?

Andolsun ki biz, onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah, elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır; kezâ O, yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır.”

(Ankebut Suresi 2-3)buyurarak dünya hayatında sadece iman ederek ahiret gününde hesaptan kurtulamayacağımızı bize bildirmektedir.

Hayatına Allah’a iman ederek anlam kazandıran ve hayatını ibadetler ile güzelleştiren ve ahiret hayatında ebedi saadeti kazanmaya aday olan Müslüman bu tenakuza düşmemelidir. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de;

Hz.İbrahim’in(Aleyhisselam)yapmış olduğu dualar ile, olması gereken mükemmel imanı bizlere tanıtmış ve ibadetlerin hayatımızı kapsaması bakımından da anlam kazandırmıştır.

De ki: “Benim dua ve yakarışlarım, (namaz, cihad, zekât, oruç, hac ve kurban başta olmak üzere bütün) ibâdetlerim, kısacası hayatım ve ölümüm, yalnızca âlemlerin Rabb’i olan Allah içindir!” (En’am Suresi 162)

“(O hâlde) Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelen insanları namazda devamlı ve duyarlı kıl; hakkıyla namazı ikame edenlerden et. “Ey Rabbimiz! Dua(lar)mı kabul buyur.”(İbrahim Suresi,40)

Hz. İbrahim oğlu Hz.İsmail’e gerekli olan eğitimi vermiş ve sonra bu duaları yapmıştır. Eğitim vererek nesline sahip çıkmış ve imanın muhafazasında namazın önemine vurgu yapmıştır.

Hz. Peygamber(Aleyhisselam)çocukları erken yaşta eğiterek topluma kazandırmıştır.

Çocukların terbiyesi husûsunda hadîs-i şerîflerde;Bir baba evlâdına güzel edep ve ahlâktan daha üstün bir miras bırakmış olmaz.”(Tirmizi)

Çocuklarınıza ikram edin ve onları güzelce terbiye edin.”(İbni Mace)

Peygamberimizin Amcasının oğlu Abdullah b. Abbas şöyle demiştir: “Ben on yaşında iken Kur’an-ı Kerim’in hükümler kısmını öğrenmiş olduğum hâlde Rasulullah vefat etti.”(İbni Kesir)Bu da İbni Abbas’ın belirttiği gibi çocukların eğitimi ihmal edilmemiş azami gayret gösterilmiştir .

“Hz. Peygamber’in yanında yetişen ve çocukken İslâm’ı kabul ederek onun öğretiminden geçen Hz. Ali (Radyallahu Anh)“Allah’ın kitabından istediğinizi sorunuz. Allah’a yemin ederim, hiçbir ayet yoktur ki o ayetin gece mi gündüz mü indiğini bilmeyeyim.”Diyerek Peygamberimizin (Aleyhisselam)denetiminde, çocukluktan itibaren başlayan eğitiminin kalitesini göstermiştir. Böylece kazanmış olduğu ilmî daha sonra da ilk üç halifenin ve çevresinde  yaşayan insanların sürekli fikrine müracaat ettiği ilmi bir otorite olmuştur.

Peygamberimizin(Aleyhisselam)eğitim metodu;

PEYGAMBERİMİZİN (ALEYHİSSELAM) EĞİTİM METODU

1- Peygamberimiz insanlarla iletişiminde candan, sıcak ve güler yüzlü ve samimi idi.

2- Peygamberimiz  insanlarla iletişimde kullandığı üsluba özen gösterir insanlara kibar ve nazik davranır kaba ve kırıcı tavır sergilemezdi.

3- Peygamberimiz eğitime azami şekilde önem verirdi.

4- Peygamberimizin eğitim metotlarında çocukların ilgisinin arttırılması ve başarılı olmaya karşılık ödül verilmesinin yeri çok büyüktü.

5- Peygamberimiz, eğitimin metodlarından biri de  hiç bir büyüğün hatasını yüzüne vurmadığı gibi, çocukların da vurmazdı ve onlara güzellikle öğüt verir ve kusurlarını örterdi.

6- Peygamberimiz, çocuklara verilen sözleri önemserdi. Çocuklara verilen eğitimde önce güvene önem verir ve güvenilen taraf olmayı önemserdi.

7- Peygamberimiz günlük hayatta pek çok işe katkıda bulunurdu,ev işlerine yardım eder ashabına ve arkadaşlarına da bu konuda örnek olur ve tavsiyelerde bulunurdu.

8- Peygamberimiz çocuklara ve gençlere hayatın her safhasında ve ahireti ilgilendiren işlerde itidalli yani ölçülü ve dengeli olmalarını tavsiye ederdi.

9- Müjdeleyen; umut veren ve umut kırmayan  bir peygamber olmuştur

Peygamberimiz(Aleyhisselam)insanlara devamlı ümit ve müjde vermiştir. İslam'ın müminlere cenneti ve ebedi saadeti kazandıracağını, onları cehennemden kurtaracağını ve daha önemlisi Allah'ın rızasına ve rahmetine kavuşturacağını anlatmıştır. En çetin ve en sıkıntılı dönemlerde müminlere ümit ve müjde vermiştir.

10- Zihinsel geriliği ,saflığı ve fiziksel engelli olan çocuklara merhamet eder ve onlar için dua eder, onların eğitilmesi ve topluma kazandırılması için gayret eder ve tavsiyelerde bulunurdu.

11- Çocukların derdiyle dertlenir ve onların dertlerine çare bulmaya gayret ederdi.

12- Peygamberimizin insanlarla iletişimini canlı tutmada etkili yöntemlerinden biri de özellikle küçük çocuklara sevgisini çekinmeden gösterebilmesiydi…

13- Peygamberimiz (Aleyhisselam)yanlış davranışta bulunan birini gördüğünde insanı değil davranışı eleştirirdi.

14- Peygamberimiz(Aleyhisselam)küçük büyük arasındaki hukuku gözetir, en basit mevzularda bile adaletli olmaya dikkat eder ve adaletli davranırdı.

15-Peygamberimiz (Aleyhisselam) çocuk eğitiminde anne ve babanın ortak davranmasını isterdi.Kendisi yanında büyüyen çocuklarla bizzat ilgilenmiştir.

16-Peygamberimiz(Aleyhisselam)

anlatımında örnekleme yapar misaller gösterirdi;Bu metod en iyi eğitim metotlarından biridir. Hikâyeler ve örnekler, çocukların aklında daha iyi kalır ve etkili olur

17- Peygamberimiz şakacıydı,ashabına güzel ve düşündüren şakalar yapardı.

18- Hz. Peygamber(Aleyhisselam)aile hayatında gayet toleranslı davranır ve latife(şaka) yapmayı severdi. Hey şeyden önce ailesi hayatı içinde ve arkadaşlarının yanında her zaman yüzü gülerdi ve herkesi tebessüm İle karşılardı,onun hiddetlendiği husus, Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gördüğü saygısızlıktı. O böyle bir durumda, Allah’ın emirlerinin yerine getirilmesi ve haram kıldığı bir şeyden vazgeçilmesi için bütün gayretini sarf ederdi.

Çocuklara kötü şakalar yapılmasını da istemezdi.

19- Peygamberimiz(Aleyhisselam )akrabalık komşuluk ilişkilerine ve değerlerine azami önem verir, eğitimin öncelikle ailede ve akrabalar arasında başlayıp gelişeceğine inanır ve bu ilişkilerin devam etmesini söylerdi.

20- Peygamberimiz(Aleyhisselam)pek çok konuda istişare yöntemini benimsemiş,İstişare etmenin öneminden bahsetmiş,tavsiye etmiş ve ashabı(arkadaşları)ile İstişare etmiştir.

21-Peygamberimiz(Aleyhisselam)

arkadaşları ve çocuklar arasında hiçbir zaman ayrım yapmamıştır herkese eşit muamelede bulunmuştur.

Çocukların kız ve erkek olarak fıtratlarına (yaradılışlarına)uygun giydirilmesini önemsemiştir.

Erkeklerin ise kadına benzeyecek tarzda giyinmelerini istememiştir.

Peygamberimiz toplumda kız çocuklarının değer ve itibarının artması için en güzel örnek olmuş ve kız çocuklarına ayrı bir önem vermiştir.

Çocuklar, insana Allah tarafından verilmiş nimetlerdendir. Bu nimetler de verilen diğer nimetler gibi imtihan için verilmiştir.(Enfal Suresi 23)Çocukların manevi ve maddi eğitimleriyle ilgilenmek ana-babaların başta gelen en önemli görevleridir.

Özellikle bu eğitim ve öğretimde dini manada eğitimleri ihmal edilmemelidir.

………

Burada şu hususu ifade etmeyi bir görev sayıyoruz. Peygamber Efendimiz çocuk eğitimine ve öğretimine çok önem vermiş iken, Dinini yaşamaya ve hayatlarını inandığı dine göre şekillendirmeye çalışan insanların bu konularda eğitim ve öğretimi gerçekleştirecek kurumları oluşturması, mutlak surette olması gereken doğal bir durumdur.

Dünyadaki farklı dinlere mensup milletler kendi dinleri üzerine ciddi manada eğitimler verirken yaşadığımız bu topraklarda din öğretimi suçmuş ve bu eğitim ve öğretimi yapanlar sanki suç işliyormuş algısı oluşturarak toplumu ifsad etmeye çalışan,yerli ve milli olduğunu iddia edip toplumun değerlerine karşı savaş açan millet düşmanlarına sözümüz şudur;Bu milletin yakasından ellerinizi çekin,yine bu milletin değerlerine hakaret etmeyi bırakın.

Eğitime gönderdiğimiz çocuklar

bizim çocuklarımız,eğitim için gönderdiğimiz kurumlar bizim kurumlarımızdır.

Bu konuda sizi ilgilendiren bir şey yoktur.

Sergilediğiniz bu tavır sizin çapsızlığınızı ve seviyenizi göstermekten ileri gitmez.

Hele hele mukaddes dinimizin değerlerine ortaçağ karanlığı demek sizin ruh dünyanızdaki karanlığı ve dinimize olan düşmanlığınızı gösterir.

İslam dinine ve hükümlerine inanıp inanmamak sizin bileceğiniz bir durumdur bunda serbest olabilirsiniz,ama İslam dinine ve bu dinin mukaddes değerlerine hakaret etme hakkına kesinlikle sahip değilsiniz.

…….

SEÇMELİ DİN EĞİTİMİ DERSLERİNİN TERCİH SÜRECİ 4 OCAK SALI GÜNÜ BAŞLAYIP 21 OCAK GÜNÜ BİTECEKTİR

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde okutulacak olan seçmeli dersleri duyurdu. Seçmeli dersler arasında Din, Ahlak ve Değerler alanında verilen Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler ve Peygamberimizin Hayatı dersleri yer alıyor. Öğrenciler ve veliler ders seçimlerini 21 Ocak 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar okul idareleri aracılığıyla yapabilecekler.

Seçmeli Din Eğitimi Dersleri Nelerdir?

Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler dersleri seçmeli din eğitimi dersleri olarak adlandırılmaktadır.

Kur’an-ı Kerim dersinde insan hayatında Kur’an-ı Kerim’in yeri ve önemi ile Kur’an-ı Kerim’i güzel ve doğru okumaya, Peygamberimizin Hayatı dersinde peygamberimizin hayatı ve mücadelesini öğrenip, onun güzel ahlakını örnek alıp hayata uygulamaya, Temel Dini Bilgiler dersinde İslam dininin temel özelliklerini kavrayarak iman, ibadet ve ahlak esasları ile temel ahlak konularında bireysel ve toplumsal sorumluluklar üzerine odaklanılacaktır.

Seçmeli Din Eğitimi Derslerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinden Ne Farkı Var?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi inanç, ibadet, ahlak ve dinin kültürel boyutu ile ilgili konuları genel hatlarıyla işler ve ayrıntıya girmez. Mesela Kur’an-ı Kerim’in hangi konulardan bahsettiğini kısaca anlatır ancak seçmeli derslerde olduğu gibi Kur’an-ı Kerim okuma, anlama ve ezberleme gibi konular Din Kültürü dersinde yoktur. Bu yüzden derinlikli ve zengin içerikle Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersini almak önemlidir.

Ders Seçimi Nasıl Yapılır?

Ders seçimleri 21 Ocak 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar okul idareleri aracılığıyla yapılacaktır. Ders seçimi için öğrenci velilerinin okul yönetimine dilekçe vermeleri gerekmektedir.

Ortaokul ve lise öğrencileri tarafından seçilebilecek olan dersler 2022-2023 eğitim-öğretim yılında okul ders saatleri içinde verilecektir.

Selam ve Dua ile

Eyyup Sabri Erdem

Ensar Vakfı Lüleburgaz Şube Başkanı

Yazdır Paylaş
Diğer Eyyüp Sabri Erdem Yazıları
hurfikir.com.tr’da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hürfikir Gazetesi sorumlu tutulamaz.
Tasarım by Webdestek