NATO TÜRKİYE’ NİN ALTINI OYMUŞ

Yazar - Servet Şenyiğit

NATO TÜRKİYE’ NİN ALTINI OYMUŞ  

NATO’ nun Türkiye’ de kullandığı üslere ve radarlara ek olarak pek de söz konusu edilmeyen bir boru hattı bulunuyor. Türkiye’ yi saran üç bin iki yüz kilometre uzunluğundaki boru hattı, NATO’ nun bölgedeki operasyonel kabiliyetlerine nefes oluyor. Aydınlık gazetesinden Tevfik Kadan’ ın araştırmasından öğrendiğimize göre, NATO Boru Hattı Sistemi’ nin inşaası, NATO Altyapı Programı (ENF) kapsamında 1953 yılında başlandı. Hat NATO tarafından finanse edilerek 1959 yılında tamamlanarak hizmete açıldı.

Üç bin iki yüz kilometrelik boru hattından yaklaşık bir milyon metreküp depolama kapasitesi olan depolardan oluşan, Türkiye sathına yayılmış NATO Akaryakıt Boru Hattı Sistemi işletilmektedir. Tüpraş rafinerisinden alınan yakıtlar gemi, vagon ve boru hattı ile bu sisteme alınmakta, depolara nakledilmekte ve buradan askeri birliklere ulaştırılmaktadır.

NATO Boru Hattı Sistemi, doğu ve batı olmak üzere birbirinden ayrı iki hattan ulaşıyor. Ulaştırma Bakanlığından alınan bilgilere göre, doğu hattı; Mersin deniz terminali girişinden başlamak üzere, Osmaniye üzerinden Malatya’ ya ulaşıyor. Malatya’ dan ikiye ayrılan hattın bir ucu Sivas (Akgedik), Erzincan, Erzurum ve Horasan’ a, diğer ucu Elazığ’ a ulaşıyor. Elazığ’ dan ikiye ayrılan hattın bir ucu Bingöl’ den Muş’ a, diğer ucu Diyarbakır’ dan Batman’ a gidiyor. Batı hattı ise Antalya’ dan başlayarak Eskişehir’ e kadar uzanıyor.  Eskişehir’ de ikiye ayrılan hattın bir ucu Bursa üzerinden Balıkesir’ e, diğer ucu İzmit’ e  ve İstanbul üzerinden Saros Körfezi’ ne ulaşıyor. Ayrıca Edincik’ ten Bandırma ve Balıkesir hattına da bağlantı bulunuyor. İzmir Aliağa Rafinerisi ise boru hattı ile Çiğli Hava Meydanı’ na bağlanmış durumda.

Milli Savunma Bakanlığı’ na bağlı “Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı (ANT) tarafından işletilen sistemde 37 tank çiftliği ve 59 pompa istasyonunda bulunmaktadır. Bu 37 depoda kara ve hava taşıtlarında kullanılmak üzere çok çeşitli yakıtlar bulunmaktadır. Ancak deniz taşıtlarında kullanılan F-76 cinsi yakıt ANT depolarında bulunmuyor. NATO gemileri tarafından bu yakıt talep edildiğinde, Deniz Kuvvetleri’ ne bağlı Akaryakıt Depo Komutanlıkları tarafından ücreti karşılığı temin ediliyor. Unutulmaması gereken nokta, NATO üyesi herhangi  bir ülke talepte bulunursa Türkiye vermek zorundadır.

 İşte size İncirlik ve Kürecik ile birlikte el konulacak bir NATO kabiliyeti daha. Türkiye, Batı Asya’ da operasyonlar yürüten, katliamlar yapan ABD jetlerine, gemilerine, zırhlılarına yakıt veren ülke olmamalıdır.  Özellikle ABD tarafından İsrail katliamlarına tam destek verildiği böyle bir dönemde, hiçbir ABD gemisinin Türk limanlarına yanaşmasına, ikmal yapılmasına izin verilmemelidir. Doğu Akdeniz’ e gönderilen uçak gemileri ile kesinlikle “fırsat eğitimleri” yapılmamalı, bu gemilerle hiçbir kareye girilmemelidir. NATO ile tüm bağları kesmek, Filistin’ e en büyük destektir.

servetsenyigit@gmail.com


http://www.hurfikir.com.tr adresinden 24 Mayıs 2024, 08:04 tarihinde yazdırılmıştır.