ABD VE İSRAİL’ E KARŞI FİLİSTİNLİLERLE OMUZ OMUZAYIM

Yazar - Servet Şenyiğit

ABD VE İSRAİL’ E KARŞI FİLİSTİNLİLERLE OMUZ OMUZAYIM  

          Yıllar önce bir İsrail limanına yanaşırken İsrailli kılavuz kaptan, gemi kaptanıyla sohbet ediyordu. Konu İsrail Filistin arasındaki soruna geldiğinde (İntifada hareketi zamanında) İsrailli kılavuz kaptan “Araplar kötü, bize taş atıyorlar” demişti. Gemi kaptanı da “sizde mermi atıyorsunuz” dediğinde susmuş ve sohbeti bitirmişti.

          İçimizdeki Amerikancılar dolayısıyla İsrailciler, Filistinlileri kötülemeyi sürdürüyorlar. Yukarıda anlattığım gibi; “Ama Filistinliler topraklarını İsraillilere sattılar” diyorlar. Uğur Mumcu’ nun sözünü anımsıyorum; “Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz” diyordu Sayın Mumcu. 1837 yılında Filistin’ de yapılan nüfus sayımında Yahudilerin nüfusu dokuz bin. 1908 nüfus sayımında Yahudi nüfusu yüz bini aşmış. Satılan topraklar o bölgede yaşayan Arap şeyhlerinin mallarıydı. Ederinin çok üstünde fiyatlara satmak için Filistinli Araplar adeta yarışıyordu.

          Derken Birinci Dünya Savaşı’ ndan sonra İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour tarafından başlatılan ve sonuçta Filistin’ de bir Yahudi devletinin kurulması -İsrail- ile sonuçlanan girişim oldu. Bunun ardından planlı olarak bölgedeki Arap nüfusu imha edildi. Arapların çoğu zorbalıkla yerlerinden edildi. Filistin halkı direndi. Bunun üzerine işgalci İngiliz Hükümeti emlak vergisini aşırı derecede artırdı. Öyle ki vergisi mülkün değerinin beş katına on katına çıktı. Bu vergiyi veremeyenlerin mülkü haczedildi. Bu olay tarihe “Filistinliler topraklarını sattı” diye geçti.

          ““Filistin İsrail’ e saldırarak kendini bitirecek” , “Filistin’ in İsrail’ e saldırması İsrail’ e yaradı,” diyenler ABD’nin ekmeğine yağ sürmektir. Mustafa Kemal Paşa Anadolu’ da savaşa başladığı zaman “aman savaşmayalım, bizi tümüyle işgal ederler” diyen mandacıların devamıdır. Mustafa Kemal Paşa’ yı vatana ihanetle suçlayan Damat Feritlerde ve Ali Kemallerde aynı kaygılarla vatanı sattılar.

         “Filistin toprakları İsrail işgali altındadır. Filistin, zulme karşı savaşmaktadır. Bağımsızlık uğruna ve işgale karşı verilen her türlü savaş haklıdır. İsrail, ABD’ nin ana üssüdür. İsrail’ in yayılmacı ve saldırgan politikasının altında ABD vardır. Bölge ülkelerinin emperyalizm karşısında oluşacak birliği bugün hiç olmadığı kadar önemlidir. İtidal çağrıları yaparak Filistin meselesi çözülemez. Tarafsızlık İsrail’ i ve ABD’ ni desteklemektir.

          Filistinli Arapların gerek Osmanlı, gerekse Cumhuriyet dönemlerinde ki yanlışlarını ve düşmanca tavırlarını gerekçe gösterilerek ABD ve İsrail tarafında olmak ulusalcılıktan uzaklaşmak anlamına gelir. Arap karşıtlığından ötürü İsrail yandaşlığına soyunan sözde, Türk milliyetçileri var. Türk milliyetçiliği emperyalizme karşı tavırda sınanır. Türk milliyetçisi bağımsızlık mücadelelerinden yanadır, İsrail’ in emperyalist politikalarını destekleyen mazlum Filistin halkı düşmanı Türk milliyetçisi olamaz. . Dünyanın en büyük teröristi ABD tanklarıyla, toplarıyla, dünyanın en büyük uçak gemileriyle gelseler de Batı Asya’ nın direnişini kıramayacaklar. ABD, dünyanın jandarması değildir.

          servetsenyigit@gmail.com

http://www.hurfikir.com.tr adresinden 24 Mayıs 2024, 08:15 tarihinde yazdırılmıştır.