MAVİ VATAN’I ANLAYABİLMEK ULUSALCILIĞIN GEREĞİDİR

Yazar - Servet Şenyiğit

MAVİ VATAN’I ANLAYABİLMEK ULUSALCILIĞIN GEREĞİDİR  

Mavi Vatan Türkiye’nin deniz yetki alanları demektir. Bu deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerinin korunması demektir. Mavi Vatan, Türkiye’nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de ki deniz sınırlarını belirleyen bir kavramdır. Türkiye’nin farklı hak ve egemenliğini içeren deniz alanlarının bütünüdür. Mavi Vatan, 2015 sonrası Türkiye'nin deniz alanlarındaki aktif ve askeri güce dayalı stratejisinin temelini oluşturmuştur.

E. Amiral Soner Polat ve E. Amiral Cem Gürdeniz’in Türkçemize kazandırdığı “Mavi Vatan” kavramı Türkiye’nin deniz alanlarındaki aktif ve askeri güce dayalı stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Türkiye’nin savunmasının sınır ötesi alanlardan başlatılması ve bu stratejiyi uygulamaya yönelik bir askeri endüstriyel kompleksin geliştirilmesi ile karakterize edilmiştir.

Ergenekon ve Balyoz gibi tüm ABD-FETÖ kumpaslarında Deniz Kuvvetlerimiz neden hedef alınmıştır dersiniz? Akdeniz’de güçlü bir Türk deniz gücü istemeyenler, Türkiye’yi sömürge olarak görenler, ülkemizi parçalamaya denizden başlamışlardır. Bir gecede 15 Amiral yüze yakın deniz subayı tutuklandı. Emperyalizm adına hareket eden ABD- FETÖ kumpası, asıl hedef olarak donanmayı seçmişti. Zira Anadolu’yu teslim alacaksan önce donanmayı teslim alacaksın prensibine uyuyordu.

Aynı durum Osmanlı’da da böyleydi. Osmanlı’nın ilerleme, duraklama ve gerileme devirleri hep denizden başlamıştır. 216 Kaptan-ı Derya veya Bahriye Nazırı’ndan 20-30 kadarı denizciydi ve bedeli çok ağır ödenmişti. Çanakkale Savaşlarını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Donanmayı Haliç’te 30 yıl kilitleyen Padişah Abdülhamit emperyalistlerin ateş gücü karşısında, denizde yani ileri savunmanın başlaması gereken yerde direnecek güce sahip değildi. Osmanlı Donanması olsaydı ve karşı koyabilseydi, Çanakkale savaşları yaşanmazdı.

Türk Donanması bugün Akdeniz’de en güçlü donanmadır. Doğu Akdeniz’deki sismik ve sondaj araştırmaları Mavi Vatan kavramını yaşama geçiren donanmamız sayesindedir. Milli Gemi Projesi (MİLGEM) ile donanmamıza yeni ve yerli gemiler kazandırılmış, teknolojik yerli yazılımlarla dışa bağımlılık en aza indirilmiştir.

Ulusal Savunmamız denizden başlar. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Bu nedenle Mavi Vatan kavramını tüm yurttaşlarımıza iyi öğretmeliyiz ve gençlerimizi bu amaçla eğitmeliyiz.  

servetsenyigit@gmail.com

 

http://www.hurfikir.com.tr adresinden 25 Eylül 2021, 15:23 tarihinde yazdırılmıştır.