IRAK VE LÜBNAN ULUS OLAMAZLAR

Yazar - Servet Şenyiğit

IRAK VE LÜBNAN ULUS OLAMAZLAR  

Irak ve Lübnan ‘da haftalardır süren kitlesel eylemler yapılıyor. Irak’ta ölenlerin sayısı yüzlerce kişiyi aştı.

Ülkelerdeki karışıklıklara baktığımızda iki noktayı düşünebiliriz. Birincisi “eylemlerin arkasında dış güçler mi var?” ikincisi de “ekonomik kriz ve hükümet katındaki yolsuzluklara karşı vatandaşlar tepkilerini mi gösteriyorlar?”.

Irak ve Lübnan anayasaları işgalci dış kuvvetlerin dayatmalarıyla, yönlendirmeleriyle kaleme alınmış anayasalardır. Adı geçen ülkelerdeki anayasalar etnik ve mezhepsel farklılıkları ön plana çıkartan ve bunları kurumsallaştıran maddelerden oluşmaktadır.

Lübnan anayasasında; Cumhurbaşkanı Maruni (Katolik Süryani) ,Meclis Başkanının Şii , Başbakanın Sünni ve parlamento üyelerinin Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında paylaştırılması öngörülmüştür. Irak’ta da Cumhurbaşkanın Kürt, Başbakanın Şii, Meclis başkanının Sünni  olması gibi bir siyasi yapı vardır. İki ülkede de yasama ve yürütme kurumlarının başkanları, etnik ve mezhepsel aidiyetlerine göre seçiliyor.

Bu durum da, ülkelerin sınırları içinde yaşayan farklı grupların bir millet haline gelmesine engel oluyor. Millet sürecinin tamamlanmamış olması iki ülkede de yapısal sorun oluşturmaktadır.

İki ülkedeki sorunların temelinde bu yapısal sorunlar yatmaktadır. Ekonomik kriz ve hükümet katındaki yolsuzluklara karşı vatandaşların tepkileri görmezden gelemeyeceğimiz somut gerçeklerdir. Ayrıca; bu tepkileri kendi çıkarları için kullanmak isteyen ve tetikleyen, Batı Asya’ da ki doğal kaynakları yağmalamak isteyen dış güçler de zemin hazırlamaktadırlar. Yönetici konumdaki kişilerin yönetmeyi becerememeleri ve çıkarcı tutumları nedeniyle alternatif bir üretim ve zenginliği paylaştırma mekanizması yaratılmasına engel olmaktadır.

Unutulmamalıdır ki; emperyalistler hiçbir zaman ulus devlet istemezler, Bağımsızlık savaşı veren liderlerde ulus devlet yaratmak amacındadırlar. Kimi liderler bu konuda başarılı olsa da , kimi liderlerin ömrü yetmez.

Yugoslavya Devlet Başkanı Tito’nun,”Dünyada saygın ve üreten bir Yugoslavya yarattım fakat Kemal (M.K. Atatürk) gibi, bir ulus yaratamadım” sözleri unutulmamalıdır.

Mustafa Kemal ATATÜRK ne demişti? “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk halkına TÜRK MİLLETİ denir. “

servetsenyigit@gmail.com

 

 

 

http://www.hurfikir.com.tr adresinden 25 Mayıs 2020, 07:23 tarihinde yazdırılmıştır.