CUMHURİYET DEĞERLERİ MİLLETİN DEĞERLERİNİN TA KENDİSİDİR.

Yazar - İlyas Şen

CUMHURİYET DEĞERLERİ MİLLETİN DEĞERLERİNİN TA KENDİSİDİR.  

‘’Cumhuriyet’’ Cumhurun, yani topluluğun, yani milletin idaresi demektir. Tabi ki mana itibariyle öyledir. Peki, dünyada ki kullanışı da öyle midir? Mesela, Saddam, Devletinin, Stalin’de, Mussolini’de Hitler’de Cumhurbaşkanıydılar. Dahası Beşer Esad’da, Mısır’da ki Sisi’de Cumhurbaşkanıdır. O ülkelerde Cumhuriyettir. Buralarda Cumhurun, yani halkın seçtiğimi dediğimi oluyor? Çin’de, Küba’da Kuzey Kore’de halk Cumhuriyeti vardır. Sahiden buralar halk Cumhuriyeti midir? Yahu, halkın istediğini seçemediği, isteyenin aday olamadığı bir yerde Cumhuriyet veya halk Cumhuriyeti olur mu? Ya biz de nasıldı? Bir yazım da söylemiştim. Bizde Cumhuriyet 1923’te kuruldu, 1950’de çalışmaya başladı. Sandık başına giden bir seçmen dilediğini seçemezse onu ‘’ Eşek gibi şu adama oy vermek mecburiyetindesin’’ deniyorsa o idare Cumhurun idaresi, yani Cumhuriyet olur mu? Daha açık söyleyeyim. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra seçimler yapılacaktı. Eğer Kazım Karabekir’in kurduğu, İstiklal harbinin kahraman subaylarının büyük çoğunluğunda katıldığı ( Ali Fuar Cebesoy, Rauf Orbay gibi) Terakkiperver partisi seçime girebilseydi, acaba CHP yüzde kaç oy alırdı? Yüzde on bile alamazdı. Seçime sokulmadı CHP rakipsiz bırakıldı ve iktidar oldu, bu mu Cumhuriyet, bu mu Cumhurun idaresi? Evet, Cumhuriyet iyi bir idare şeklidir, ama idareciler iyi olursa. Bir gerçeği daha ifade edeyim. Bende söylüyorum en iyi idare şekli Cumhuriyettir iyi de neden Avrupa’nın çoğu krallık? Onlar bizden daha mı kötü yönetiliyor?

İnsan ülkesini, idaresini ve de idarecilerini sevmelidir. Ben seviyorum ‘’ Yaşasın  Cumhuriyet, Yaşasın Cumhurbaşkanımız’’

Gelelim ‘’ Cumhuriyetin değerlerine’’ Nedir Cumhuriyetin Değerleri? Rakı içmek mi? Şort giymek mi? Mevcut Cumhurbaşkanımıza iftira atmak ve küfretmek mi? Yahu ‘’ Cumhur, Cumhur’’ deyip duruyoruz. Cumhuriyet halkın idaresi demektir, halkın değeri neyse Cumhuriyetin de değeri odur. Bu ülke de yıllarca cumhursuz Cumhuriyet yaşadık. Milletimizin kadınlarının yüzde yetmiş beşi başörtülüyken biz onları okullara almadık, iş vermedik, memure yapmadık birde utanmadan bu yapılan faşistliğe Cumhuriyet değeri dedik. Aslında bugüne kadar yaşananlar Cumhuriyet değeri değil Cumhuriyet düşmanlığıydı, Faşistlikti, diktatörlüktü. Milletlerin binlerce yılda oluşan, gelişen adetleri, ananeleri ve kültürleri vardır. O kadim kültürleriyle topluluklar Milletler olurlar ve de devlet olurlar. Bir devletin kuruluş felsefesi Milletiyle ne kadar uyumluysa o devlet o nispetle sağlam olur. Kanunlarını, zamlar, devletin her türlü yapısı Milletin inancıyla ve töresiyle uyumlu olmalıdır. Millet devletin temelidir. Temel sağlam olmalıdır. Aksi halde bataklığa yapılan binalar gibi en ufak sarsıntıda çöker gider. Bazı solcu televizyonlar da solcu ukalalar, pespaye fikirlerini Cumhuriyet değeri olarak dayatıp duruyorlar. Cumhurun ve Cumhuriyetin en büyük değeri son resepsiyon da okunan Kur-andır. Eğer milletimiz böyle düşünüyorsa bu tamda böyledir. Gerisi zırva ve şamatadır.

Saygılarımla

http://www.hurfikir.com.tr adresinden 10 Temmuz 2020, 10:06 tarihinde yazdırılmıştır.