İMHAL VAR, İHMAL YOK*

Yazar - Ahmet Bostancı

İMHAL VAR, İHMAL YOK*  

Adam diyor:

-“Allah olsaydı mazlumlara yardım ederdi. Kimse aç, fakir, hasta olmazdı.” İnanmadığı, (haşa) yok dediği Allah’a kabahat buluyor. Allah yoksa, neden olmayan suçlanıyor. Aslında bu sözüyle varlığını itiraf ediyor.  Allah Teala İbrahim suresi 42-43 ayetlerinde şöyle buyuruyor:

-“Sakın, Allah’ı zâlimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah onları cezalandırmayı, dehşetten gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne ertelemektedir. O gün onlar başlarını dikmiş, gözleri sabit bir noktaya çakılıp kaldığından kendilerine bakacak halleri kalmamış, kalpleriyse bomboş bir halde çağrıldıkları yere doğru koşuşturup dururlar.”

Allah Teâlâ her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır. Dolayısıyla zâlimlerin yaptıklarından da asla gâfil değildir. Fakat onlara mühlet vermektedir. Bu durum onların yaptıkları zulümlere razı olduğundan veya onları cezalandırmaktan âciz olduğundan dolayı değildir.  Zalimlere tevbe imkânı tanımaktadır. Eğer tevbe etmezlerse dünyada ve âhirette onlara hak ettikleri cezayı vereceğinde şüphe yoktur. Bu âyetler, mazlumlara tesellî, tâziye, zâlimlere ise büyük bir tehdittir. Allah “Müntakim”, intikam alıcıdır. Ama önce insanlar kendileri üzerine düşen görevleri yapmalıdırlar.

İnsan hem rahmani, hem de şeytani tarafı olan varlıktır. Allah insanlara iyi davranmalarını emreder. Kötülükleri yasaklar. Bunun tercihini yine de insanların özgür iradesine bırakır. Bırakmasaydı dünyada imtihan sırrı kalmazdı. İnsanın yaradılış gayesi gerçekleşmezdi. Kötülüğün yaratılması, kötü değildir. Kötü olan, kötülük yapmaktır. Kötülük olmasaydı, iyilerin ve iyiliklerin değeri anlaşılmazdı. Gece olmasa, gündüzün, acı olmasa tatlının kıymeti bilinmezdi…

Her insan bu dünyada yaptıklarıyla veya yapmadıklarıyla imtihan oluyor. İyi veya kötü tercihler herkesin sonunu tayin edecektir. İyilik yapan ödüllendirilecek, kötülük yapan cezalandırılacaktır. Zulme rıza göstermek zulümdür. İyiler de en az kötüler kadar cesur olmalı, görevini yapmalıdır.  Ana-babanın, eğitimcilerin görevi iyi insan yetiştirmektir. Doktorların görevi hastaları iyileştirmektir. İyilerin görevi, kötülerle mücadele etmektir. Zenginlerin görevi, fakirlere yardım etmektir. Hukukçuların görevi, suçluları cezalandırmaktır, hakkı ayakta tutmaktır, emniyetin görevi güvenliği sağlamaktır…

İnsan ne için yaratıldı?. Gayesi, görevleri nelerdir?. Bunları iyi bilmeliyiz. Zalimler, hainler, münafıklar, şeytan ve şeytanlaşmış insanlar harıl, harıl çalışırken, sen ne yapıyorsun?. “Bir memlekette, namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur.”   (İ.İnönü) “Bir kötülük görünce onu elinizle, gücünüz yoksa dilinizle değiştirin. Bunlara gücünüz yetmezse kalben buğz ediniz. Bu imanın en zayıf derecesidir.” (Muhammed-AS)

*İMHAL: geciktirmek, ertelemek, mühlet vermek.

*İHMAL: boşlamak, ilgisiz kalmak.                                                                                                             

 

 

 

 

 

http://www.hurfikir.com.tr adresinden 10 Temmuz 2020, 08:43 tarihinde yazdırılmıştır.