ZİLZAL (DEPREM) SURESİ

Yazar - Ahmet Bostancı

ZİLZAL (DEPREM) SURESİ  

ZİLZAL (DEPREM) SURESİ

KONULARI:  1-Kıyametin safhaları, 2-Ahirette insanların gruplar halinde mahşere gelişi,

3- Küçük-büyük yapılan her işin karşılıksız kalmayacağı…

MEALİ: 1-Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,

2-Yer içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,

3-Ve insan “ona ne oluyor?” dediği zaman,

4- O gün yer bütün haberlerini anlatır.

5-Çünkü Rabbin ona vahy etmiştir.

6- O gün insanlar amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.

7-Her kim zerre kadar iyilik işlemişse onu görecektir.

8- Her kim, zerre kadar kötülük işlemişse onu görecektir.

TEFSİRİ: (Kısaca) Deprem esnasında, yer kürenin belli bir kısmı, belli şiddette sarsılır. İnsanlar korkar, dehşete kapılır. Yıkımlar, ölümler, yaralanmalar… Kısacası insanlar için felaket olur. Oysa kıyamet denilen büyük deprem, yeryüzünün belli yeriyle sınırlı kalmayacak.  Bu günkü depremlerle mukayesesi dahi mümkün olmayacak. (Ayet:1)

 Toprak Adem(as) den kıyamete kadar gömülmüş olan tüm insanları içinden atacak. Herkes mahşer yerinde toplanıp, diriltilecek. Yine toprak içindeki madenlerini kusacak.(Ayet:2)

 Denizler, dağlar dümdüz olacak.  Gezegenler birbiriyle çarpışacak. Tüm kainatın düzeni tarumar olacak. Bunun için bu surede, insanlara sorumluluğu ve yaradılış gayesi hatırlatılmakta ve dünya hayatında yaradılış gayesine uygun hareket etmesi gerektiği bildirilmektedir. Ayrıca yapacağı tüm iyilik veya kötülüğün zerre miktarı dahi olsa bir karşılığının olacağı haber verilmektedir. Bu dehşetli olaylar karşısında insanlar tarif edilemeyecek şaşkınlık içinde “Ona (yere) ne oluyor.” (Ayet:3) Diyecek.

İşte o zaman yeryüzü zamanıyla, mekanıyla ve şahitleriyle tüm yaşanılanları anlatacak. (Ayet;4).  

Çünkü emri gerçek sahibi olan Allah’tan almıştır. (Ayet:5) “Sura üfürülünce bir de bakarsın ki kabirlerinden çıkıp Rablerine doğru akın akın koşarlar. “Eyvah bizi kim uyandırdı!?” bu Rahman olan Allah’ın ve peygamberin haber verdiği gündür derler.” (Yasin:51-52) Hiçbir kimse yalan söyleme, inkar etme imkanı bulamayacak. “Ne yapıyorsanız Allah şahittir.” (Yunus:61) ayetinde bildirilen gerçekler tecelli edecektir. Çünkü Allah ; “Ceza gününün sahibidir.” (Fatiha:4).  İnsanlar yaşadıkları hayatın, kullandıkları imkanların, faydalandıkları nimetlerin nasıl, hangi yolda kullandıklarının hesabını vereceklerdir.

 Neticede imanı ve iyilikleri olanlar cennetle ödüllendirilecek. İmansızlığı ve kötülükleri olanlarda cehennemle cezalandırılacaklardır.  (Ayet:7-8)     

 

http://www.hurfikir.com.tr adresinden 15 Ağustos 2020, 19:38 tarihinde yazdırılmıştır.