BEYİNLERİN İŞGALİ

Yazar - Ahmet Bostancı

BEYİNLERİN İŞGALİ  

Milletler bazen topla, tüfekle fiilen işgal edilir.  Bazen de ekonomik, kültürel ve zihni yönden işgale uğrar.

Medya;  televizyonlar, cep telefonları, gazeteler, dergiler, internet… Bunlar iletişim maksatlı kullanılmasının yanı sıra, sömürü ve işgal aracı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Geçmişte yurdumuza girmesin diye savaştığımız, mücadele ettiğimiz değerler, bu gün kendi rızamızla, üstelik para vererek evimize, cebimize kadar girmiş durumda.

Şimdi çocukları, gençleri bunların zararlarından nasıl koruyalım derdine düştük.

Keşke dünyanın bütün nimetleri ve imkanları, teknoloji de dahil, dürüst insanlarca, daima insanlığın faydasına kullanılsa. Bunun gerçekleşmesi için dünyaya iyi insanların ve iyiliğin hakim olması gerekir.

Bilgisayar ve cep telefonları bilgiye hızla ulaşmaya yardımcı oluyor. İşleri hızlandırıp, kolaylaştırıyor. Bunlar çok güzel nimetler. Silah; iyi insanın elinde savunma, barışı, huzuru koruma aracı olur. Kötünün elinde ise ölüm saçar. Bıçak; mutfakta işimizi kolaylaştırır. Ama katilin elinde cinayet aletine dönüşür.

İletişim: Duygu ve düşünce etkileşimi demektir. İletişim araçlarıyla insanların duyguları ve düşünceleri etki altına alınır. Gaye; hedef insanların, zihinlerine girmek ve düşüncelerini etkilemektir. Müsbet manada yapılırsa insanlığa en büyük hizmet olur.

Sağlam bir karaktere, kültüre, bilgiye ve eğitime sahip olmayan insanlar, yanlış yönlendirilmeye, kullanılmaya, yalan-yanlış her habere inandırılmaya ve sömürülmeye müsaittirler.

Kendi kültürünü, değerlerini bilmeyen insanlar, yabancı kültürlerin etkisi altına girer. Hayat boşluk kabul etmez. Bilgiyle, görgüyle doldurulmayan boşluk, birileri tarafından,  başka şeylerle doldurulur.

Bilgisiz, cahil insanlar aldatılmaya, sömürülmeye, farkında olmadan başkalarının kölesi olmaya müsaittirler.

Bilgiyi ve teknolojiyi sömürü amaçlı kullananlar, eğitimsiz insanların ihtiyaçlarını kendileri belirler. Yaptıkları reklam ve propaganda ile insanlara ihtiyacı olmayan bir şeyi, ihtiyaçmış gibi inandırırlar. Sonra bu “ihtiyaç”ın temini için her yolu mübah kabul ettirirler.

 Maddi olarak ana-babamızın sahip olmadığı birçok şeye sahibiz. Ama onlar bizden daha mutlu imiş. Çünkü onların gönlü zengindi. Gaye nedir?. Madden çok şeye sahip olup, üç günlük dünyada huzursuz olmak mı?. Yoksa kalben zengin olup mutlu olmak mı?.

 İnsana lazım olan doğru bilgi, iyi niyet, hikmet, kanaat, erdem, ahlak ve sağduyudur. En büyük zenginlik bunlardır.                                                                            

http://www.hurfikir.com.tr adresinden 12 Ağustos 2020, 20:21 tarihinde yazdırılmıştır.