ABD, VENEZUELA VE BİZDEKİ SOLCULAR

Yazar - İlyas Şen

ABD, VENEZUELA VE BİZDEKİ SOLCULAR  

 

Hani İrlandalı bir gazete mi söylemişti ne “Kan kokusu almış bir köpekbalığından daha tehlikelisi nedir?” El cevap, petrol kokusu almış emperyalisttir. Naklen bu sözleri, bizim Cumhurbaşkanımız sık sık tekrar ediyor. Venezuela bir petrol ülkesidir. Dünyada en çok petrol olan bir Güney Amerika ülkesi. Amerika bu ülkeye göz dikmiş. Orada seçilmiş bir Cumhurbaşkanı varken alçak ve haydut ABD oraya yeni bir Cumhurbaşkanı atıyor, neden? Çünkü Venezuela Devlet Başkanı Maduro ABD’ye petrollerini vermemiş, petrollerinden pay, haraç vermemiş. ABD’de “Mademki, sen bana petrolleri vermiyorsun ben de senin Devlet Başkanlığını tanımıyorum.” diyor. Bu ne haydutluk bu ne alçaklık yahu? İşin diğer ilginç yanı da Avrupa ülkeleri, Fransa, Almanya, İngiltere gibi devletler de seçilmiş başkanı tanımıyorlar da ABD’nin atadığı ve kendisini Devlet Başkanı ilan eden satılmış köpeği tanıyorlar. Görüyor musunuz şu Batı’nın adaletini? Hani bunlar demokrasi falan derler dururlardı? Hani İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi veya bantı değerleri, falan? Şu satırlarda yüz defa söyledim. Batı hayduttur, Batı eşkıyadır, Batı’nın değeri falan yok, çıkarları var. Bizim Devlet Başkanımız Tayyip Erdoğan, yine sözünü söyledi, seçilmiş Devlet Başkanı’nın yanında yer aldı. “Eğilme, teslim olma, diren.” dedi. ABD ve Batı Devletleri haydutmuş, güçlüymüş, keserler, asarlarmış vız gelir. Haklı olduğun yerde sözünü söyleyeceksin. Yaşa var ol Cumhurbaşkanım. Sen haklı ol, haklıyı tut, doğruyu konuş da seven sevsin, sevmeyen sevmesin.

Sahi hani bizde solcular, komünistler vardı? Ne oldu onlara? Güya Amerika düşmanıydılar, emperyalizme karşıydılar. Tayyip Erdoğan’ın binde biri kadar tepki verseler ya. Ben uzun zamandan beridir tekrar ederim. Bizim solcular ABD’deki Rokofeller’in ofisinden idare ediliyor. Bunların düşmanlığı Türk milletinin özüne, kültürüne ve menfaatinedir. Köprü, yol, santral, havaalanı veya cami, din ezan düşmanlığıyla solculuk yaptık zannediyorlar. Yıllarca Yunanistan’da PASOK’la (Panhelenist Sosyalist Hareket Partisi) el ele kol kola geldiler de Türkiye’deki Turancılara düşman oldular. Yine ülkemizdeki Garbis Tunalıgil, Orhan Bakır(Ohannes Bakırcıyan) gibi komünist TİKKO’cuları hazmettiler de Türk-İslam Ülkücülerini hazmedemediler. Yine güneyimizdeki Arap ırkçısı Baas’cılarla kucaklaştılar da (bunlardan bir tanesi de Hafız Esed şimdi de oğlu Beşir Esed’dir.) fakat ne hikmetse bir türlü Türk Milletini ve Türk Milliyetçiliğini anlayamadılar. Bütün bunlar nedendir? Elbette fikirler ve emirler dışarıdan geldiğindendir. İpin ucu emperyalistlerin elinde olduğu için her zaman Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin menfaatlerinin aleyhinde vaziyet alıyorlar. Bakın Maduro solcu. Gelin hep beraber ABD’ye küfredelim.

Saygılarımla…                    

http://www.hurfikir.com.tr adresinden 17 Ekim 2019, 11:48 tarihinde yazdırılmıştır.