Belediye meclisi, Nisan ayı mesaisini tamamladı

Lüleburgaz Belediye Meclisi, 2021 Yılı Nisan ayı mutad toplantılarının ikincisini 6 Nisan 2021 Salı günü Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi’nde(LYKA) gerçekleştirdi.
Belediye meclisi, Nisan ayı mesaisini tamamladı  

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli başkanlığında toplanan belediye meclis üyeleri, Nisan ayı gündeminde yer alan ve ilk toplantıda ilgili komisyonlara havale edilen 8 maddeyi görüştü. Belediye meclisi, gündem maddelerinin 7’sini oy birliğiyle kabul ederek meclisten geçirirken bir maddeyle ilgili komisyon çalışmalarını sürdürdü.

Açılış ve yoklamayla başlayan toplantıda meclis üyeleri şu maddeleri görüştü;

Özel Yaşlı Bakım Köyü yapılacak

1-İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 15.03.2021 tarih 9141 sayılı İmar Planı Talebi (Türkgeldi 17 ada 12 ve 66 Parseller) konulu yazısının görüşüldü. İlyas Aslan ve Turgay Yücel’in Durak Mahallesi sınırları içinde olan Türkgeldi çiftliği taşınmazları üzerinde Özel Yaşlı Bakım Köyü kurulması için verdikleri teklif; özel yaşlı bakım köyü amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmasına oy birliği ile karar verildi.

2-İmar Komisyonlarına havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 16.03.2021 tarih 10183 sayılı Plan Notu Güncellemesi konulu yazısı görüşüldü. Konuyla ilgili İmar Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.

3- İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 19.03.2021 tarih 10858 sayılı İmar Plan Değişikliği (355 ada 78 parsel) konulu yazısının görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

4-İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 22.03.2021 tarih 11129 sayılı Otopark Alanı Kullanımı (268 Ada 1 Parsel) konulu yazısının görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Kocasinan Mahallesi’nde belediyeye ait kültürel tesis alanı olarak ayrılan alan yaşanan otopark sıkıntısı nedeniylegeçici olarak otopark olarak kullanılacak.

5-Trafik ve İmar Komisyonlarına havale edilen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ nün 15.03.2021 tarih 9852 sayılı Yeni Durak Kurma Talebi konulu yazısının görüşüldü. İlgili talebin çalışma izin belgelerini yenilemeleri, yeni hükümet konağı önünce oluşturulacak taksi durağına ait karar defteri oluşturmaları, 4X3 ebatında durak kabinini kendileri koymaları ve belediyenin söz konusu alanda oluşturabileceği bir proje durumunda gösterilen yere taşınmaları koşuluyla talep oy birliğiyle kabul edildi.

6-Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Tesisler Müdürlüğü’ nün 19.03.2021 tarih 10729 sayılı Lüleburgaz Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi Ücret Tarifesi Belirlenmesi konulu yazısının görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Lüleburgaz Belediyesine ait tesislerin ücret belirlendi. Dondurma ücretlerinin alış fiyatından yüzde 20 kar marjıyla satılmasına, diğer ürünlerin fiyatları ve kafeterya kiralama ücret tarifesi 3 saat ve 50 kişi sınırı ile 250 TL olarak belirlendi.

7-   Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Tesisler Müdürlüğü’ nün 26.03.2021 tarih 11544 sayılı Katlı Otopark İşletmesi Ücret Tarifesi konulu yazısının görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Motosiklet grubu taşıtlar için otopark ücret tarifesi ; 10 dakika ücretsiz, 2 saat 1,5 tl, 3 saat 2,5 tl, 4 saat 3 tl, 6 saat 3,50 tl, 12 saat 4 tl, 12 saat ve üzeri 4,50 tl, 19.00-07.00 arası 3,50 tl

8-Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Tesisler Müdürlüğü’ nün 31.03.2021 tarih 12335 sayılı Ödenek Aktarması konulu yazısının görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Tesisler Müdürlüğü’nden Tesisler Müdürlüğü’ne baskı ve cilt giderleri için 35 bin tl, temizlik malzemesi alımları için 10 bin tl,  spor malzemesi alımları için 40 bin tl, tıbbi malzeme ve ilaç alımları için 10 bin tl, müteahhitlik hizmetleri için 500 bin tl, sosyal tesis bakım ve onarım giderleri için 50 bin tl, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden Tesisler Müdürlüğü’ne yakacak alımalrı için 200 bin tl, elektrik alımları için 350 bin tl ödenek aktarıldı.

Buğra KAYA

http://www.hurfikir.com.tr adresinden 27 Mayıs 2022, 15:32 tarihinde yazdırılmıştır.