Milletvekili Kayan’dan “En az yüzde 5” önerisi

CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, 5488 sayılı Tarım Kanununda değişiklik yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi verdi.
Milletvekili Kayan’dan “En az yüzde 5” önerisi  

Milletvekili Turabi Kayan verdiği kanun teklifinin gerekçelerini de sıraladı. İzlenen tarım politikalarının yanlış olduğunu ve çiftçinin 17 yıldır zarar ettiğini ifade eden Turabi Kayan “2006 tarih ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 21. maddesi ile; 2007 yılından itibaren tarımsal desteklemeler için bütçeden ayrılacak kaynağın milli gelirin yüzde 1’inden az olamayacağı hükmü getirilmesine rağmen, verilen desteğin milli gelire oranı yüzde 0,4-0,6 aralığında kalmış ve hiçbir zaman yüzde 1 dahi olmamıştır.

İzlenen yanlış tarım politikaları nedeni ile 17 yıldır sürekli zarar eden çiftçimiz 3,2 milyon hektar tarım arazisini ekmekten vazgeçmiştir.

Ülke koşullarında yetişen ürünler açısından yakın zamana kadar Dünyada tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olan Türkiye, günümüzde fındık, fıstık, üzüm, kayısı ve narenciye dışındaki diğer tarım ürünlerini çeşitli gerekçelerle değişen miktarlarda 125 farklı ülkeden ithal etmektedir.

Çiftçimizin yaptığı işten kar elde edememesi; bitkiyi besleyememekten üretiminin azalmasına, kaliteli ürün elde edememesine ve halkımızın sağlıklı ürün yiyememesine sebep olmaktadır.

Tarım alanlarının, tarımsal üretimin, çiftçi sayısının, kırsal alan nüfusunun sürekli düştüğü bu süreçte, en büyük pay aracılara ve sözleşmeli tarımla çiftçiyi taşeronu olarak kullanan büyük şirketler ile ithalatçı firmalara gitmektedir. Bu durum, bırakın rekabet edebilmeyi; çiftçinin üretim yapamaz durumuna gelmesine, yoksullaşmasına, üretimden vazgeçmesine, arazisini satmasına, kente göç ederek vasıfsız işsizler yığınına katılmasına, kentlerde artan sorunların yeni ortaklarından biri olmasına yol açmaktadır” ifadelerine yer verdi.

CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, 5488 sayılı Tarım Kanunun 21.Maddesi’nin “Tarımsal destekleme programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi milli hasılanın yüzde beşinden az olamaz.” şeklinde değiştirilmesi şeklinde teklif verdi.

Buğra KAYA

http://www.hurfikir.com.tr adresinden 08 Nisan 2020, 11:24 tarihinde yazdırılmıştır.