SGK’dan önemli duyuru

Kırklareli SGK Müdürlüğü yaptığı duyuruda emekli olabilecek sigortalılara yönelik kredi kullandırılması için T.C. Ziraat Bankası ile işbirliği protokolü imzalandığını duyurdu.
SGK’dan önemli duyuru  

Yapılan duyuruda; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 4(b) kapsamında bulunan ve borçlarını ödeyerek emekli olabilecek sigortalılarımıza yönelik olarak kredi kullandırılması için Kurumumuz ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında İşbirliği Protokolü 13/02/2018 tarihinde imzalanmıştır.

Banka ile imzalanan protokol gereğince, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmeti olan ve bu hizmetler dikkate alındığında 4(b) kapsamında yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalıların birikmiş sigorta prim borçlarının (sigorta primi, genel sağlık sigortası borcu, durdurulan sürelerin ihyası, doğum ve askerlik kapsamındaki hizmet borçlanmaları dâhil) tasfiyesine yönelik sigorta prim borcu kredisi kullandırılacaktır.

Söz konusu protokol gereğince, Kurumumuza borcu olan sigortalılarımıza masrafsız olarak (hayat sigortası ve yasal yükümlülükler hariç)  48 aya kadar vadeli kredi kullandırılacaktır.

Protokol gereğince, kredi kullanılması işlemleri 01/03/2018 tarihinden itibaren 3 ay süre ile 31/05/2018 tarihine kadar uygulanacaktır.

Bankadan kredi kullandırılması için yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir. Buna göre;

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olup, Kurumumuza borcu bulunan ve bu protokol kapsamında kredi kullanmak isteyen sigortalıların, örneği Protokol ekinde bulunan dilekçe ile (EK-1) belirtilen süre ve şekilde başvuru yapmaları gerekmektedir.

2- Bu protokol gereğince, bankadan verilecek krediden 5510 sayılı Kanunun 4(b) kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalılarımızın kendisi faydalanacaktır.

Kurumumuzca hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığı ve sigortalıya bağlanacak malullük aylıkları, protokol kapsamında bulunmamaktadır.

Ayrıca, 4(a) kapsamındaki sigortalılar ile yurtdışı borçlanmaları da protokol kapsamında değildir.

3-Bütün borç türleri için kredi kullanmak zorunlu olmayıp, sigortalılar istediği borç türleri ve tutarları için kredi kullanabileceklerdir” denildi.

Haber Merkezi

http://www.hurfikir.com.tr adresinden 25 Mayıs 2019, 03:50 tarihinde yazdırılmıştır.